Xe Số –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Yamaha Jupiter Fi

  Yamaha Jupiter Fi

  Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Wave RSX

  Honda Wave RSX

  Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Wave Alpha

  Honda Wave Alpha

  Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Dream

  Honda Dream

  Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Wave Mới

  Honda Wave Mới

  Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Yamaha Sirius

  Yamaha Sirius

  100.000 đ/Ngày

  Loại xe: Xe Số

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe Tay Ga –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • XE TAY GA

  XE TAY GA

  Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • HONDA AIRBLADE

  HONDA AIRBLADE

  Giá thuê: 150.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Airblade 125 mới

  Honda Airblade 125 mới

  Giá thuê: 150.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Honda Click

  Honda Click

  Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Sym Attila Victoria 2016

  Sym Attila Victoria 2016

  Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Yamaha Nouvo

  Yamaha Nouvo

  Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay ga

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe Tay Côn-
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Honda Nova Dash 125

  Honda Nova Dash 125

  Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Suzuki Sport rgv

  Suzuki Sport rgv

  Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Suzuki Satria 120cc 2006

  Suzuki Satria 120cc 2006

  Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Raider 150

  Raider 150

  Giá thuê: 1200.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Yamaha Exciter 150 côn tay

  Yamaha Exciter 150 côn tay

  Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Yamaha Exciter GP 5 số

  Yamaha Exciter GP 5 số

  Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

  Loại xe: Tay Côn

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe Cưới –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Innova

  Innova

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Toyota Innova 7 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Innova

  Innova

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Innova 7 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Fortransit 2016

  Fortransit 2016

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: 16 Chỗ Fortransit

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • kia

  kia

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: kia 5 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • BMW 528

  BMW 528

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Xe 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Mercedes S500

  Mercedes S500

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Xe 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602