CHO THUÊ XE 16 CHỖ PHÚ YÊN
  • Ford Luxury Limousine

   Ford Luxury Limousine

   Giá thuê: Liên hệ

   Loại xe: Ford Luxury Limousine

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • FORD TRANSIT LIMOUSINE

   FORD TRANSIT LIMOUSINE

   Giá thuê: Liên hệ

   Loại xe: FORD TRANSIT LIMOUSINE

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Fortransit 2016

   Fortransit 2016

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: 16 Chỗ Fortransit

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Limousine D-Car

   Limousine D-Car

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: Limousine D-Car

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Mercedes Benz Sprinter

   Mercedes Benz Sprinter

   Giá thuê: Liên hệ

   Loại xe: Mercedes Sprinter

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Toyota Hiace

   Toyota Hiace

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: Toyota Hiace

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602