CHO THUÊ XE 29 CHỖ PHÚ YÊN
  • Huyndai

   Huyndai

   Giá thuê: Liên hệ

   Loại xe: Xe hyundai county

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • SAMCO Flelix

   SAMCO Flelix

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: SAMCO Flelix

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Samco Isuzu 34 chỗ

   Samco Isuzu 34 chỗ

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: Samco Isuzu 34 chỗ

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Thaco Kinglong

   Thaco Kinglong

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: Thaco Kinglong

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • THACO TOWN

   THACO TOWN

   Giá thuê: Liên Hệ

   Loại xe: THACO TOWN

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Thaco Town 34 chỗ

   Thaco Town 34 chỗ

   Giá thuê: Liên hệ

   Loại xe: Thaco Town 34 chỗ

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602