CHO THUÊ XE SỐ PHÚ YÊN
  • Honda Dream

   Honda Dream

   Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Honda Wave Alpha

   Honda Wave Alpha

   Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Honda Wave Mới

   Honda Wave Mới

   Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Honda Wave RSX

   Honda Wave RSX

   Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Yamaha Jupiter Fi

   Yamaha Jupiter Fi

   Giá thuê: 100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Yamaha Sirius

   Yamaha Sirius

   100.000 đ/Ngày

   Loại xe: Xe Số

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602