CHO THUÊ XE TAY CÔN PHÚ YÊN
  • Honda Nova Dash 125

   Honda Nova Dash 125

   Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Raider 150

   Raider 150

   Giá thuê: 1200.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Suzuki Satria 120cc 2006

   Suzuki Satria 120cc 2006

   Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Suzuki Sport rgv

   Suzuki Sport rgv

   Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Yamaha Exciter 150 côn tay

   Yamaha Exciter 150 côn tay

   Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Yamaha Exciter GP 5 số

   Yamaha Exciter GP 5 số

   Giá thuê: 120.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay Côn

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602