CHO THUÊ XE TAY GA PHÚ YÊN
  • HONDA AIRBLADE

   HONDA AIRBLADE

   Giá thuê: 150.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Honda Airblade 125 mới

   Honda Airblade 125 mới

   Giá thuê: 150.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Honda Click

   Honda Click

   Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Sym Attila Victoria 2016

   Sym Attila Victoria 2016

   Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • XE TAY GA

   XE TAY GA

   Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

  • Yamaha Nouvo

   Yamaha Nouvo

   Giá thuê: 130.000 đ/Ngày

   Loại xe: Tay ga

   ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602