Xe 4 Chỗ –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Toyota Camry

  Toyota Camry

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Toyota Camry 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Toyota

  Toyota

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: 4 Chỗ Toyota Vios

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • kia

  kia

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: kia 5 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • BMW 528

  BMW 528

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Xe 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Mercedes S500

  Mercedes S500

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Xe 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Audi A6

  Audi A6

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Xe 4 Chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe 7 Chỗ –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Ford Everest 2016

  Ford Everest 2016

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Ford Everest 2016

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Audi Q7 model 2016

  Audi Q7 model 2016

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Audi Q7 model 2016

  SĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • TOYOTA LANDCRUISER V8

  TOYOTA LANDCRUISER V8

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: TOYOTA LANDCRUISER

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Kia Sorento 2014

  Kia Sorento 2014

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Kia Sorento 2014

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Fortuner Sport 2016

  Fortuner Sport 2016

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Fortuner Sport 2016

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Toyota Innova 7 chỗ

  Toyota Innova 7 chỗ

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Toyota Innova 7 chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe 16 Chỗ –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • FORD TRANSIT LIMOUSINE

  FORD TRANSIT LIMOUSINE

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: FORD TRANSIT LIMOUSINE

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Ford Luxury Limousine

  Ford Luxury Limousine

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Ford Luxury Limousine

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Limousine D-Car

  Limousine D-Car

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Limousine D-Car

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Toyota Hiace

  Toyota Hiace

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Toyota Hiace

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Mercedes Benz Sprinter

  Mercedes Benz Sprinter

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Mercedes Sprinter

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Fortransit 2016

  Fortransit 2016

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: 16 Chỗ Fortransit

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

Xe 29 Chỗ –
lienhedatxe
0905 068 486 – 01234 068 486 – 01689 160 602
 • Thaco Kinglong

  Thaco Kinglong

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Thaco Kinglong

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Thaco Town 34 chỗ

  Thaco Town 34 chỗ

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Thaco Town 34 chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • THACO TOWN

  THACO TOWN

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: THACO TOWN

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Samco Isuzu 34 chỗ

  Samco Isuzu 34 chỗ

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: Samco Isuzu 34 chỗ

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • SAMCO Flelix

  SAMCO Flelix

  Giá thuê: Liên Hệ

  Loại xe: SAMCO Flelix

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602

 • Huyndai

  Huyndai

  Giá thuê: Liên hệ

  Loại xe: Xe hyundai county

  ĐT: 0905 068 486 - 01689 160 602